Waterstof voor schone WKK installaties

Toekomstige technologie, klaar voor vandaag

Waterstof wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen. Waterstof WKK units gebruiken waterstof als klimaatneutrale brandstof om het op een zeer efficiënte, economisch aantrekkelijke en uiterst milieuvriendelijke manier weer om te zetten in elektriciteit en ook in warmte.

De flexibiliteit van waterstof WKK units

Met de agenitor-motoren is 2G erin geslaagd een beproefd, zeer efficiënt WKK-systeem op aardgas aan te passen, zodat het op een economisch vriendelijke en betrouwbare manier pure waterstof kan gebruiken voor de decentrale opwekking van elektriciteit en warmte.

De brandstof van de toekomst: 0% CO2 uitstoot

  • 100% groene waterstof (H2) als klimaatneutrale brandstof voor warmtekrachtkoppeling
  • Zeer efficiënte, in de praktijk geteste aardgasmotoren van de vormen de ruggengraat van onze waterstof-WKK-reeks
  • Breed scala aan gassoorten van pure waterstof tot variabele gasmengsels met aardgas of magere gassen
  • WKK op waterstofmotor is robuuster en goedkoper dan brandstofcellen

Waterstof WKK-mogelijkheden:

  • Draai uw WKK installatie op 100% waterstof
  • Gebruik een mengsel van maximaal 40% waterstofgas
  • Installeer vandaag aardgas-WKK en zet deze in de toekomst om in waterstof