Rookgasreiniging bij WKK of verbrandingsmotor

Uw WKK installatie of verbrandingsmotor geeft rookgassen af. Deze rookgassen zijn schadelijk voor het milieu en moeten gereinigd worden. Een mooi voordeel bij het reinigen van rookgassen is dat er CO2 vrijkomt wat in de glas- en tuinbouw gebruikt kan worden voor de bemesting van de gewassen. In de rookgasreiniger zit een katalysator die het gas reinigt. Aan deze reiniging zitten hoge emissie eisen.

Onze diensten

 • Contract of regie-onderhoud
 • 24/7 helpdesk
 • Trouble shooting met rapportage
 • Meetrapport NO, NO2 (NOx), CO
 • Monstername etheenmeting met rapportage onafhankelijk laboratorium
 • Jaarlijks onderhoud etheen analyzer
 • Leveren van spare parts alle merken
 • Reiniging Oxi-box en reactor
 • Repareren van Oxi-box en reactor na schade
 • Leveren en installeren van Oxi en SCR-blokken
 • Verhuur ruil-analyzer Synspec Alpha
 • Leveren gebruikte installaties en onderdelen
 • Leveren nieuwe rookgasreiniger-installaties

Downloads