Rookgasreiniging

SCR Rookgasreiniging voor de reductie van stikstof (NOX) uitstoot en WKK CO2 bemesting

Door de toepassing van een selectieve katalysator systeem (SCR) in het rookgassensysteem na de verbrandingsmotor word de uitstoot van schadelijke (NOx) gereduceerd met 90%. Tijdens verbranding gevormde stikstofoxiden (NOx) worden vervolgens omgezet in het onschadelijke water, stikstofgas (N2) en CO2 (koolstofdioxide).

In de glastuinbouw is CO2 niet meer weg te denken. CO2 is van essentieel belang ter bevordering van groei en kwaliteit van de teelt. Door gebruik te maken van en rookgasreiniging maakt het mogelijk om WKK rookgassen selectief te reinigen en te gebruiken voor CO2 dosering.

In de ongereinigde rookgassen van de WKK installatie zitten groei remmende stoffen zoals NOx, CO en voor de teelt zeer schadelijke C2 H4 (etheen). De rookgasreiniger reinigt deze stoffen selectief in de katalysator (SCR en Oxidatie katalysator), waardoor de WKK rookgassen uiteindelijk geschikt zijn voor CO2 bemesting in de kas.

WKK CO2 biedt jaarrond aanzienlijke voordelen ten opzichte van gasgestookte ketel CO2 .voor zowel belichte als niet belichte gewassen in zowel de bloemen als groenteteelt.

Mede door dat de WKK meer draaiuren gaat maken zal dit resulteert in een grotere koste ( lees belasting voordeel WKK gas t.o.v. ketel -gas), energiebesparing, en is winstgevender.

Daarbij is geeft CO2 produceert met een WKK minder warmte per kg geproduceerde CO2 zodat er minder snel spraken is van warmteoverschot.

Met WKK CO2 zijn dus hogere concentraties CO2 in de kas mogelijk.

Zeker in de zomer maanden met een hoge ventilatievoud is dit van belang. WKK CO2 is schoner, de concentraties van schadelijke stoffen zijn beduidend lager en altijd gecontroleerd en gemeten.

Naast het economische aspect biedt rookgasreiniging ook voordelen voor het milieu (Stikstofbeleid Natura 2000), zoals een beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen en een grotere energiebesparing.

Door de toepassing van WKK met CO2 productie ontstaan de volgende voordelen :

  • Draaiuren WKK hebben een betere economisch verdeling
  • Beschikbaarheid
  • lagere warmte productie per kg geproduceerde CO2 tov Ketel
  • hogere CO2 concentraties in de kas
  • zuiverdere CO2 door continue controle
  • CO2 uit WKK heeft lage kostprijs tov inkoop

Bij WKK CO2 tuinbouw toepassingen word bewaking op C2H4 (etheen) naast NOx en CO is tegenwoordig een standaard. De etheen (C2H4) analyzer bevind zich in een separaat paneel en kan op elk gewenst tijdstip of interval een meting uitvoeren. En wanneer nodig ingrijpen en alarm geven wanneer de ingestelde limiet waren worden overschreden.

Bent u op zoek naar een rookgasreiniger of wilt u graag onderhoud laten uitvoeren voor wenst uw meer informatie over rookgasreinigers? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!